vl.havrankova@seznam.cz

Autorské čtení – 10. 10. 2016

13. October 2016

V pondělí 10. 10. 2016 proběhlo v příjemné atmosféře letňanské knihovny setkání s autory dvou nových dětských knížek – s Josefem Soukalem, Jánem Rakytkou a se mnou, co by autorkou výtvarného doprovodu. Autoři přednesli ukázky ze své tvorby, Ján Rakytka potěšil hosty svou zhudebněnou verzí.

Četly se i úryvky z dalších, nově připravovaných knížek basní a pohádek. Děti se tak mají na co těšit.

Křest knih Jána Rakytky a Josefa Soukala

10. September 2016

Milý přátelé, malí i velcí čtenáři veršů pro děti,
srdečně vás zvu na křest dvou dětských knížek SOFIE POZNÁVÁ SVĚT Jána Rakytky a VENDELÍN A JOSEFÍNA Josefa Soukala, obohacené mými ilustracemi. Křest se bude konat 18. 9. 2016 od 14.30 v Divadle D21, Záhřebská 468/21, Praha 2, Vinohrady. Vystoupí herci Marie Hodinářová a Petr Pochop.

Pokud byste si chtěli přečíst více o knížkách a jejich autorech, komentáře najdete na stránkách Asociace češtinářů.

Pozvání na výstavu grafik v Green Pointu

12. May 2013

Srdečně vás zvu na vernisáž výstavy grafik, která se koná v pondělí 20. května 2013 v 18.00 hod. v Konferenčním centru Green Pointu, s. r. o., ul. Dvouletky 529/42, Praha 10.

Výstava je prodejní a potrvá do konce měsíce června. Prostory jsou otevřené v době kurzů, seminářů a přednášek.

Spojení je zde autobusy č. 163, 177, 188, 195 - zastávka Limuzská; tramvají č. 5 a 7 do zastávky Nové Strašnice, nebo metrem (A) - stanice, Strašnická, Skalka.


Vernisáž proběhla skvěle a všem ze srdce děkuji za účast!

Pozvání na výstavu v galerii u Zlatého kohouta

6. February 2013

Srdečně vás všechny zvu na skupinovou výstavu obrazů v galerii u Zlatého kohouta, v Michalské ulici 3, Praha 1, otevřené od 5. února do 26. února 2013.

Hezký zážitek!

Křest knížky Jána Rakytky Slepec

2. August 2012

19. června 2012 byla ve Výstavním sále Galerie Národní knihovny v Klementinu veřejnosti představena kniha (s CD) Jána Rakytky Slepec, kterou jsem měla možnost výtvarně doprovodit. Křtu se ujala hraběnka Mathilda Nostitzová, ukázky z díla četli Hana Kofránková, Ilona Svobodová a Miroslav Hanuš, kteří spolu s cimbalistkou Zuzanou Lapčíkovou a jejím doprovodem připravili pro desítky hostů (nechybělo ani několik věrných čtyřnohých průvodců) dvě hodiny, jež potěšily nejen vnímavé uši. Ilustrovat knihu o nevidomém, kterou si nepochybně přečtou především lidé se stejným údělem, je úkol, který se před námi neobjeví každý den. Snažila jsem se s ním vyrovnat s pokorou vůči psanému a slyšenému slovu a vůči pozoruhodnému lidskému osudu.

O knize:

Slepí musejí svůj handicap vyrovnat jinými smysly, ale to neznamená, že svět vnímají jen v obrysech, omezeně, a už vůbec ne, že by měli takto žít. Začteme-li se do řádků Slepce, mj. si „osaháme“ slepecký svět, ale především se před námi rozprostře jeden zajímavý lidský osud. Hrdina knihy, Ernest Findra, je trochu (oty) pavlovská, ale pavlovsky neuhlazená postava činorodého, houževnatého, praktického, rošťáckého lidového intelektuála; muž překypující nápady, který „dělá všechno na koleně, ale funguje to“, učitel hudby, provozovatel střediska pro výcvik psů (ale i hospody), osnovatel sdružení pro vývoj a distribuci pomůcek pro nevidomé, osobnost řešící problémy okamžitě a s přehledem, pro niž je „spolčování přirozeností“, otec několika dětí, jenž lpí na své rodině, ale přesto si ji nedokáže trvale udržet, i proto, že jeho vztahy k bližním symbolizuje spojení „růže a cirkulárky“…

Jde o místy uvolněnou, a přece baladickou prózu o životě, který byl současně plný radosti a trablů, a v němž měla místo nejen slepota, ale i prozření.

Josef Soukal

Výstava u Zlatého kohouta

21. June 2011

Neuběhl ani celý rok a v galerii u Zlatého kohouta v Michalské ulici č. 3 na Praze 1 jsme 1. června 2011 slavnostně otevřeli výstavu pod názvem Tři. Sešly jsme se zde se svou tvorbou tři kamarádky. K vidění jsou moje olejomalby, mandaly Andrejky Slovákové a keramika Leony Křížové. Výstavu nám opět uvedl okouzlující Jaroslav Dušek a zpěvem doprovodili Pražští pěvci pod vedením Stanislava Mistra. Atmosféra byla skvělá. Děkuji všem, kteří na zahájení přišli a přispěli k dobré pohodě. Výstava je otevřená do 25. června od pondělí do soboty od 12.00 - 18.00 hod.

pozvánka (pdf; 26 KB), plakát (pdf; 800 KB)

Výstava v Grabově vile

28. September 2010

V pondělí 6. září 2010 byla slavnostně otevřena výstava mých obrazů a keramických objektů Leony Křížové v prostorách Grabovy vily v Praze 8. Vernisáž zahájil Jaroslav Dušek, s úsměvem a s lehkostí jemu vlastní, zazpíval komorní sbor Pražských pěvců pod vedením Stanislava Mistra a svými krásnými hlasy potěšil srdce nás všech.

Výstavu tvoří cyklus patnácti obrazů, jejichž hlavním tématem je příběh lásky, které se nevyhnula smrt; příběh, který se nikoliv uzavřel, ale naplnil. Obrazy provází verše a texty, které vznikly samostatně na stejné téma a jejichž autorem je olomoucký režisér a pedagog Vladimír Suchánek. Druhou část výstavy tvoří krásná keramika, kterou pojí s obrazy jedno velké téma a tím je světlo.

Věřím, že se nám podařilo připravit pro návštěvníky výstavy pár hezkých chvil.

Zápas s Andělem

20. August 2010

Vladislava Kyselá-Havránková se setkala s Tarkovského filmy při svém studijním pobytu v SSSR koncem r.1989 a jejich duchovní intenzita ji zasáhla natolik hluboko a zásadně, že po návratu domů změnila svou absolventskou práci a rozhodla se vytvořit a obhájit projekt ze svého druhého oboru: ruský jazyk a výtvarná výchova a namalovala cyklus čtyř obrazů inspirovaných vnitřním spirituálním smyslem Tarkovského díla.

Ona sama náměty svých obrazů považuje za stěžejní vnitřní polohy, ve kterých se pohybuje Tarkovského inspirace a odpovídá tomu i její přístup k tvorbě. Je výsostně intuitivní a výrazně emocionální se zřetelným akcentem k existenciálním otázkám. Cyklus tvoři jednotu – kompoziční, obsahovou, rukopisnou i svou barevnou koncepcí. Velký důraz byl kladen na „prožití“ použitých materiálů. Klíh, mouka, vaječná tempera, písek a sololit byly však postupně nahrazovány čistou lazurní malbou, ve které byl hlavní důraz kladen na tvar, pohyb, světlo a barvu. Konečným rozhodnutím bylo plátno a olej, na což měl velký vliv i rozměr obrazů. Velký formát jí dovoloval vnitřně ukázněnou improvizaci ve tvaru, zacházení s prostorem a kompozicí. Každý obraz a jeho téma má jedinou dominantní barvu a její valéry. Postupem času se začalo vynořovat i základní téma celého cyklu – ponoření se do tmy znamená vkročení do světla. Anděl není vidět, protože nás drží v objetí. Výraznou inspirací bylo zejména studium díla Josefa Šímy a potažmo Marka Rothka.

[Výňatek z textu Vladimíra Suchánka "Dvanáct andělů pro Andreje Tarkovského"]

Celý text ke stažení zde (pdf; 2,7 MB)